Jesteś tutaj: Make fruit fair!Banany

Banany

Banany – najpopularniejsze owoce tropikalne w Europie – stanowią one ważne źródło przychodu i zatrudnienia dla milionów gospodarstw w krajach rozwijających się. Jednak aż 80 proc. światowego handlu tymi owocami skupiona jest w rękach zaledwie garstki międzynarodowych firm – Dole, Del Monte, Chiquita, Fyffes i Noboa.

Jak uprawia się banany?

Większość bananów uprawianych jest na wielkich monokulturowych plantacjach Ameryki Łacińskiej i – coraz częściej – również Afryki. Monokulturowa uprawa tych owoców jest w stanie wyniszczyć całe ekosystemy. Nie licząc uprawy bawełny, uprawa bananów pochłania więcej chemicznych środków ochrony roślin niż jakikolwiek inny przemysł na świecie. Środki te zanieczyszczają wodę i mogą mieć zgubny wpływ na zdrowie pracowników zatrudnionych na plantacjach.

Znacznie bardziej przyjazna dla środowiska jest uprawa bananów na małą skalę, np. na Karaibach, ale niskie ceny tych owoców zmuszają drobnych rolników do wycofania się z rynku.

Cenowy wyścig w dół

Najsilniejszym graczem w bananowym łańcuchu dostaw są supermarkety. Czerpią one ogromne zyski płacąc nieadekwatnie niskie ceny dostawcom bananów. Podejście supermarketów napędza prawdziwe wojny cenowe, powodując przenoszenie się firm do regionów o tańszej sile roboczej i mniej restrykcyjnych przepisach.

Praca na plantacji

Pracodawcy coraz częściej zlecają zatrudnianie pracowników podwykonawcom, zmniejszając w ten sposób swoją odpowiedzialność za warunki pracy, przestrzeganie podstawowych standardów zatrudnienia czy wypłacanie godziwych pensji. Charakter zatrudnienia na plantacjach staje się coraz luźniejszy – pracowników zatrudnia się na czas określony lub dorywczo. W wielu krajach stało się to bezpośrednią przyczyną spadku liczby członków niezależnych związków zawodowych. Warunki pracy na plantacjach są bardzo trudne. Pracownicy harują w niewyobrażalnym upale 10-12 godzin dziennie, nawet 6 dni w tygodniu. Pensja jednak często nie starcza na zaspokojenie podstawowych potrzeb, takich jak utrzymanie mieszkania, zakup żywności i ubrania czy pokrycie kosztów edukacji.

Prawa pracownicze

W jakich warunkach pracują osoby zatrudnione przy uprawie bananów?

Środowisko naturalne

Uprawa bananów może mieć katastrofalne skutki dla środowiska naturalnego.

Obejrzyj naszą animację

Każdy owoc ma swoją historię