Jesteś tutaj: Make fruit fair!BananyŚrodowisko naturalne

Środowisko naturalne

Uprawa bananów może mieć katastrofalne skutki dla środowiska naturalnego.

Większość bananów, które trafiają do Europy, pochodzi z wielkoobszarowych plantacji w Ameryce Łacińskiej i coraz częściej w Afryce. Techniki uprawy intensywnej maksymalizują wydajność, ale powodują poważne szkody w środowisku, takie jak:

  • Zanieczyszczenie wód,
  • produkcja ogromnych ilości odpadów,
  • erozja gleby,
  • zwiększone zagrożenie powodziowe,
  • deforestacja i niszczenie siedlisk.

Środki chemiczne na plantacjach

Uprawy bananów to monokultury (na tym samym obszarze uprawia się jeden gatunek). 97 proc. bananów na światowym rynku należy do jednej tylko odmiany: Cavendish. Z powodu tak niskiej różnorodności genetycznej bananowce są bardzo podatne na szkodniki, grzybice i choroby, dlatego w ich uprawie stosuje się ogromne ilości środków owadobójczych i innych pestycydów. Szkodniki i choroby uodparniają się na nie, więc trzeba stosować coraz mocniejsze i coraz bardziej szkodliwe substancje. Nawozy i środki ochrony roślin zanieczyszczają wody płynące, a więc zabijają ryby i inne organizmy wodne, przyczyniając się m.in. do niszczenia raf koralowych. Niedbale przechowywane chemikalia dostają się do gleby i cieków wodnych. Taka zanieczyszczona woda jest następnie wypijana przez okolicznych mieszkańców oraz używana przez nich do prania i gotowania.

Szkodliwy wpływ chemikaliów stosowanych w rolnictwie

Nawozy stosuje się ręcznie oraz rozpyla z powietrza. Szacuje się, że 85 proc. środków chemicznych rozpylanych z samolotów nie trafia na uprawy, ale na tereny przylegające do pól, zatruwając pracowników i pokrywając ich domy oraz żywność. Przepisy zabraniające pracownikom przebywać na polach w czasie opryskiwania są notorycznie łamane. Negatywny wpływ intensywnego stosowania środków chemicznych na zdrowie jest dobrze udokumentowany. Jego liczne szkodliwe skutki obejmują: depresję, choroby układu oddechowego, nowotwory, poronienia i wady płodu. Dziesiątki tysięcy pracowników, u których środek nicieniobójczy DBCP, stosowany w latach 70. w Nikaragui i Kostaryce, spowodował bezpłodność, wciąż dochodzą przed amerykańskimi sądami swoich praw w sporach z międzynarodowymi koncernami.

MAKE FRUIT FAIR!

Prawdziwy smak tropikalnych owoców nie zawsze jest słodki! Przyłącz się do naszej kampanii na rzecz godnych warunków pracy i poszanowania środowiska naturalnego w uprawie bananów i ananasów.

Rozwiązania?

Nie ma jednego rozwiązania, które byłoby odpowiedzią na wszystkie problemy na plantacjach bananów i ananasów. Jednak naszym zdaniem warto poznać działania, które mogą przyczynić się do polepszenia sytuacji na tych plantacjach…

Źródła, publikacje, linki

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami dotyczącymi różnych zagadnień związanych z uprawami, przetwórstwem i sprzedażą owoców tropikalnych.