Jesteś tutaj: Make fruit fair!Rozwiązania?Światowe Forum Bananowe (World Banana Forum, WBF)

Światowe Forum Bananowe (World Banana Forum, WBF)

WBF jest miejscem, gdzie spotykają się i prowadzą dialog podmioty z całego łańcucha produkcji i dystrybucji bananów, z supermarketami, związkami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi i rządami krajów włącznie.

Historia Światowego Forum Bananowego

W 2005 r. konsorcjum złożone z organizacji obywatelskich i organizacji COLSIBA, WINFAUROCAL (tj. naszych partnerów z Południa) zorganizowało drugą Międzynarodową Konferencję Bananową.

Konferencja ta skupiła podmioty z całego łańcucha produkcji i dystrybucji bananów by pochylić się nad problemami i wyzwaniami, z którymi musi zmierzyć się branża. Uwieńczyła ją decyzja, by powołać stałe forum mające za zadanie polepszenie standardów społecznych i ekologicznych panujących w branży. Organizacje społeczne podjęły starania, by kluczowi gracze w branży bananowej zaangażowali się w tę inicjatywę. Wszystko to doprowadziło do powstania Komitetu Przygotowawczego.

W grudniu 2009 r. w siedzibie głównej Organizacji do spraw Wyżywienia i Rolnictwa ONZ (FAO) powstało Międzynarodowe Forum Bananowe. Przeszło 150 uczestników Forum wyznaczyło jego misję jako „Wspólną pracę na rzecz zrównoważonej produkcji bananów i handlu nimi”. Ten ambitny program prac jest realizowany przy współpracy przedsiębiorstw z branży bananowej, związkami zawodowymi pracowników plantacji z 4 kontynentów, stowarzyszeniami branżowymi, naukowcami, rządami krajów oraz agencjami ONZ.

Co jest celem Forum?

Celem Międzynarodowego Forum Bananowego jest promowanie współpracy pomiędzy wszystkimi przedstawicielami branży bananowej na świecie – począwszy od plantacji, a skończywszy na supermarketach. Współpraca ta ma zaowocować m.in. upowszechnieniem modelu upraw bananów, który będzie zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Udział najsilniejszych graczy branży bananowej w Forum był możliwy dzięki wysiłkom najsłabszym – naszym partnerom z krajów, w których uprawiane są banany, tj. organizacjom COLSIBA, UROCALWINFA [1].

W ramach kampanii Make Fruit Fair zwracamy się do konsumentów, by wywierali presję na producentach owoców i supermarketach, by te aktywnie uczestniczyły w Forum. Wierzymy, że Forum daje niebywałą okazję do stworzenia takiego modelu handlu bananami, w którym uwzględni się prawa pracownicze, godziwe wynagrodzenia pracowników i bezpieczniejsze dla środowiska metody upraw, włączając w to obniżenie zależności plantatorów od pestycydów. Zaangażowanie firm uprawiających banany i handlujących nimi jest niezbędne do sukcesu inicjatywy.

Więcej informacji znajdziesz na www.fao.org.

[1] COLSIBA to Ośrodek Koordynacji Bananowych i Rolnoprzemysłowych Związków Zawodowych Ameryki Łacińskiej. WINFA to Karaibskie Zrzeszenie Rolników, zaś UROCAL to Regionalne Zrzeszenie Organizacji Rolniczych Strefy Przybrzeżnej (Ekwador). Organizacje te są przedstawicielami ponad 600 niewielkich producentów bananów, kakao i owoców cytrusowych.

MAKE FRUIT FAIR!

Prawdziwy smak tropikalnych owoców nie zawsze jest słodki! Przyłącz się do naszej kampanii na rzecz godnych warunków pracy i poszanowania środowiska naturalnego w uprawie bananów i ananasów.

Rozwiązania?

Nie ma jednego rozwiązania, które byłoby odpowiedzią na wszystkie problemy na plantacjach bananów i ananasów. Jednak naszym zdaniem warto poznać działania, które mogą przyczynić się do polepszenia sytuacji na tych plantacjach…

Źródła, publikacje, linki

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami dotyczącymi różnych zagadnień związanych z uprawami, przetwórstwem i sprzedażą owoców tropikalnych.