Jesteś tutaj: Make fruit fair!AnanasyŚrodowisko naturalne

Środowisko naturalne

Dlaczego uprawa ananasów zatruwa tropikalne raje?

Ananasy uprawia się na wielkich monokulturowych plantacjach. Aby uprawy przynosiły wysokie plony, konieczne jest regularne stosowanie dużych ilości toksycznych środków chemicznych.

Kwestie ochrony środowiska spychane są na dalszy plan zarówno przez lokalnych, jak i międzynarodowych producentów. Prowadzi to do różnego rodzaju problemów środowiskowych, takich jak zanieczyszczenie pobliskich cieków wodnych i wód gruntowych, erozja, odkładanie się osadów czy niszczenie lasów.

Wiele społeczności lokalnych zmaga się z problemem zanieczyszczenia źródeł wody pitnej, które nastąpiło na skutek uprawy ananasów. Ponad 6 tys. mieszkańców okolic El Cairo, La Francia czy Luisiana na wschodnim wybrzeżu Kostaryki zdanych jest wyłącznie na rządowe dostawy wody pitnej, przywożonej w specjalnych cysternach. Konsekwencją braku czystej wody są problemy zdrowotne, takie jak choroby skóry, trudności z oddychaniem, choroby gastryczne czy wady wrodzone u noworodków.

Liczne kampanie, prowadzone zarówno lokalnie jak i na skalę międzynarodową, mające na celu zahamowanie szkodliwej ekspansji plantacji ananasów oraz pociągnięcie do odpowiedzialności producentów tych owoców, nie przynoszą rezultatów. Regulacje dotyczące ochrony środowiska są nadal łamane. Siła gospodarcza i polityczna wielkich producentów ananasów zapewnia im bezkarność.

MAKE FRUIT FAIR!

Prawdziwy smak tropikalnych owoców nie zawsze jest słodki! Przyłącz się do naszej kampanii na rzecz godnych warunków pracy i poszanowania środowiska naturalnego w uprawie bananów i ananasów.

Rozwiązania?

Nie ma jednego rozwiązania, które byłoby odpowiedzią na wszystkie problemy na plantacjach bananów i ananasów. Jednak naszym zdaniem warto poznać działania, które mogą przyczynić się do polepszenia sytuacji na tych plantacjach…

Źródła, publikacje, linki

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami dotyczącymi różnych zagadnień związanych z uprawami, przetwórstwem i sprzedażą owoców tropikalnych.