Jesteś tutaj: Make fruit fair!AnanasyPrawa pracownicze

Prawa pracownicze

Co kryje się za słodkim smakiem ananasów? Nic, co chcielibyście przeżyć.

Emigranci

Prawie 70 proc. pracowników kostarykańskiego przemysłu upraw i przetwórstwa ananasów to emigranci z Nikaragui. Stanowią oni tajemnicę sukcesu tego przemysłu, zapewniając tanią i elastyczną siłę roboczą.

Wielu z tych pracowników nie ma oficjalnych dokumentów ani wiz. Dlatego są oni narażeni na zwolnienia i deportacje przy najmniejszej nawet kłopotach – na przykład jeśli poskarżą się na złe warunki pracy klub wstąpią do związku zawodowego.

Około połowa pracowników plantacji ananasów w Kostaryce zatrudniana jest przez podwykonawców, którzy zapewniają swym klientom zalety taniej, elastycznej i niezrzeszonej w związkach zawodowych siły roboczej. Takie działania jednocześnie oddalają od międzynarodowych firm bezpośrednią odpowiedzialność za zapewnienie odpowiednich warunków pracy, zgodnych w krajowymi i międzynarodowymi prawami pracy.

Ile zarabia pracownik na plantacji ananasów?

Większość pracowników otrzymuje wynagrodzenie wyższe od ustawowej płacy minimalnej, jednak musi na nie pracować do 14 godzin dziennie, 6 dni w tygodniu. Wielu pracowników zarabia jednak połowę płacy zapewniającej minimum egzystencji.

„Drodzy” pracownicy

Firmy zajmujące się uprawą ananasów coraz częściej wolą zatrudniać mężczyzn niż kobiety ze względu na „wysokie koszty” związane z zatrudnianiem kobiet (np. płatny urlop macierzyński). Dla kobiet, które zapewniły sobie pracę, warunki mogą być bardzo trudne i wiązać się z dyskryminacją oraz molestowaniem seksualnym. Ponadto, długi czas pracy jest szczególnie uciążliwy dla kobiet, ponieważ to one zwykle są odpowiedzialne za opiekę nad rodziną i prowadzenie gospodarstwa domowego.

Związki zawodowe

Poziom zorganizowania związkowego w przemyśle ananasowym Kostaryki jest niezwykle niski (ok. 2 proc.). Wstępując do związku zawodowego, pracownicy muszą liczyć się z dyskryminacją, prześladowaniem, a czasami nawet z przemocą. Do działań antyzwiązkowych prowadzonych przez firmy z tego sektora zaliczyć można:

  • przenoszenie związkowców na niechętnie wykonywane, niskopłatne stanowiska,
  • zbiorowe zwolnienia oraz ponowne zatrudnianie wyłącznie niezrzeszonych pracowników,
  • umieszczanie związkowców na „czarnych listach”, uniemożliwiając im tym samym znalezienie zatrudnienia na innych plantacjach.
MAKE FRUIT FAIR!

Prawdziwy smak tropikalnych owoców nie zawsze jest słodki! Przyłącz się do naszej kampanii na rzecz godnych warunków pracy i poszanowania środowiska naturalnego w uprawie bananów i ananasów.

Rozwiązania?

Nie ma jednego rozwiązania, które byłoby odpowiedzią na wszystkie problemy na plantacjach bananów i ananasów. Jednak naszym zdaniem warto poznać działania, które mogą przyczynić się do polepszenia sytuacji na tych plantacjach…

Źródła, publikacje, linki

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami dotyczącymi różnych zagadnień związanych z uprawami, przetwórstwem i sprzedażą owoców tropikalnych.